Asociatia Rosenau Turism Rasnov

  Scopul Asociaţiei este promovarea şi dezvoltarea durabilă a turismului din zona Transilvaniei, prin realizarea următoarelor obiective:
-    conservarea, protejarea, promovarea şi valorificarea patrimoniului natural, cultural şi uman
-    reprezentarea şi apărarea intereselor membrilor săi, īn spiritul scopului propus, īn faţa autorităţilor publice şi a instituţiilor cu care vin īn contact.
-    Organizarea de mese rotunde de informare şi īndrumare cu participarea instituţiilor de reglementare din domeniile conexe.
-    Organizarea de cursuri de formare şi perfecţionare pentru membrii Asociaţiei şi pentru terţi.
-    Organizarea de seminarii, colocvii, forumuri pe tema dezvoltării durabile a turismului.
-    Crearea unui centru de consultanţă şi formare regional īn domeniul dezvoltării durabile şi a turismului.
-    Crearea unei reţele de pensiuni, moteluri, hoteluri şi hostels turistice īn baza unei cărţi de etică şi calitate ale cărei criterii vor include normele obligatorii date de reglementările naţionale.
-    Crearea unei centrale de rezervare şi promovare a ofertei turistice şi a unor puncte de informare turistică zonale.
-    Participarea la tārguri, saloane şi expoziţii naţionale şi internaţionale pentru promovarea şi valorificarea ofertei turistice, a meşteşugurilor şi obiceiurilor populare tradiţionale.
-    Crearea de materiale publicitare unitare şi reprezentative pentru īntreaga zonă.
-    Crearea şi impunerea unei mărci a turismului transilvan.
-    Organizarea de şantiere, universităţi de vară şi seminarii pentru protejarea siturilor naturale şi istorice.
-    Crearea de parteneriate cu asociaţii şi instituţii de profil din ţară şi din străinătate.
-    Aderarea la reţele sau federaţii naţionale şi internaţionale de profil.
-    Crearea unui fond de susţinere financiară a membrilor īn proiecte de amenajare sau ameliorare a acomodaţiilor turistice, īn mod special a celor cu caracter de patrimoniu.
-    Īntocmirea de proiecte pentru accesarea fondurilor de dezvoltare europene şi naţionale.
-    Īnfiinţarea de societăţi comerciale care vor susţine prin profitul rezultata scopurile Asociaţiei.
-    Organizarea de manifestari culturale, artistice si sportive in vederea punerii in valoare a potentialului turistic al orasului Rasnov.

 

Adresa:

Str. Republicii, Nr. 13

Contact:

Presedinte Constantin Ungureanu

+(40)725 89 33 44; +(40)728 32 51 51

e-mai: rosenau_turism@yahoo.com; www.asociatiarosenauturism.ro